mandag 17. januar 2011

17.Januar

Anton Tønnes Tony
Alle navnene kommer av det romerske slektsnavnet Antonius, som kanskje betyr blomstrende.


Dagens vits:
Du er sannelig ikke til å stole på. Løftet du gav meg, har du alt brutt!

– Ta ikke sånn på vei. Du skal få et nytt!

I 1991 startet Golfkrigen ved at store allierte luftstyrker angrep Irak. Bakgrunnen var at Irak hadde okkupert nabo­landet Kuwait 3. august 1990. Irak overså FNs resolusjon om at landet måtte trekke seg ut senest 16. januar. Flyene gjennomførte «presisjonsbombing» av militære og strate­giske mål. Det viste seg at også mange sivile ble rammet. 24. februar frigjorde bakkestyrker Kuwait. Irakerne flyktet og satte fyr på oljebrønnene. 3. mars inngikk Irak våpen­hvile. Ca. 100.000 irakere og 200 allierte ble drept i krigen.


 januar, 2010
 Alle som søker, tillates å forurenseStatens forurensingstilsyn har godkjent alle 344 søknadene om forurens­ning de siste fire årene. Nå blir spørsmålet reist om det har utviklet seg en forvaltningspraksis der alle kan forurense fritt dersom de søker først.
Svineinfluensadosene ble avbestiltHelsemyndighetene er blitt enige med produsenten GlaxoSmithKline om å avbestille 2,82 millioner av de 9,4 millionene vaksinedoser mot svinein­fluensa som var bestilt. Grunnen er at én dose er tilstrekkelig for å oppnå fullgod beskyttelse. Utgiftsreduksjonen blir 200 millioner kroner. Det blir vurdert hvor mange doser som er nødvendig å beholde, slik at man kan gi bort ytterligere vaksinedoser utover de 940.000 som Verdens helseor­ganisasjon alt har fått. Om lag halve Norges befolkning er blitt vaksinert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar